24. oktober 2017

Stor interesse for universitets-uddannelse

Unge grønlændere går efter universitetet

Mange grønlandske studerende ved
Aalborg Universitet. Foto: AaU
Interessen for Aalborg Universitet er stor blandt de grønlandske studerende. Det fortæller Arctic Education Network på netværkets hjemmeside, hvor man netop har offentliggjort en undersøgelse af de grønlandske studerende i Nordjyllands foretrukne studievalg.

Ved udgangen af september 2017, blev der registeret i alt 127 studieaktive grønlandske studerende i Nordjylland. Disse tal udgør den andel af studerende, der er tilknyttet Det Grønlandske Hus i Aalborg. Derfor kan det samlede antal af grønlandske studerende i realiteten formodes at være højere.

Undersøgelsen viser, at langt størstedelen af de grønlandske studerende, er i gang med en lang videregående uddannelse, idet hele 32% er tilknyttet Aalborg Universitet. Tendensen tydeliggør endvidere, at en stor del af de grønlandske studerende er tilbøjelige til at vælge en mellemlang videregående uddannelse, da i alt 26% er tilknyttet UCN. Yderligere synes erhvervsuddannelser at være eftertragtede; hele 19% af de grønlandske studerende er under en erhvervsuddannelse i Nordjylland i 2017.

Undersøgelsen er gennemført af Arctic Education Network med tal fra Det Grønlandske Hus i Aalborg, hvor uddannelsesafdelingen yder praktisk vejledning om uddannelser og uddannelsesstøtte til grønlændere, der ønsker at påbegynde en uddannelse i Nordjylland.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar