8. marts 2017

Lærdom fra Papua Ny Guinea

Seminar om minedrift

Mûte B. Egede sammen med Elisabeth Kingston
 fra Nunavut Chamber of Mining på PDAC.
Foto: Tusagassiivik
- De andres udfordringer er de samme som vores, siger Naalakkersuisoq Múte Bourup Egede, der netop har været til et seminar på PDAC-konferencen i Canada sammen med den øvrige grønlandske delegation.

På seminaret hørte man om erfaringerne med minedrift fra så forskellige steder som Papua Ny Guinea og Nunavut. Selv om disse to områder ligger på hver sin side af jorden, er det i sidste ende de samme tre ting, der afgør om det er muligt at starte en mine: Forekomsten skal vurderes til at være tilstrækkeligt attraktive, infrastrukturen skal være i orden – eller til at etablere – og samarbejdet mellem mineselskaber, regering og befolkningen skal være præget af enighed om udnyttelsen og ønsket om at skabe en succes.

- Det er vigtigt, at befolkning og industri har samme interesser, siger Múte B. Egede, der var glad for bidragene fra de internationale indlægsholdere:

- Især var det spændende at høre om Nunavut, der på nogle områder er meget forskellig fra Grønland, men alligevel har nogle af de samme udfordringer som os.

- I Nunavut er der allerede to store aktive miner, som beskæftiger over 1000 medarbejdere. Det forventes, at flere miner vil åbne i løbet af de næste par år. Vi kan derfor lære af dem og blive bedre til at forstå hvad der skal til, for at vi kan udvikle en sund mineindustri, der bidrager positivt til samfundet, siger han.

 - Jeg kan heldigvis se, at vi gør det rigtige: Vi udnytter tiden under den nuværende lavkonjunktur på at forberede os, så vi er forberedt når opsvinget kommer. Og det er præcis det vigtige råd, vi får fra lande med mange års minedrift: Hvis ikke man er klar, løber andre med forretningen. Derfor er jeg glad for at være med på PDAC sammen med virksomheder, organisationer og politikere, hvor vi i fællesskab afholder flere arrangementer, slutter Mûte B. Egede.

Medlemmerne af Arctic Business Network får mulighed for at høre mere om resultaterne fra PDAC, når netværket holder sine post-PDAC-møder. Det sker den 21. marts i Nuuk, 4. april i København og 5. april i Aalborg.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar