1. juli 2015

Suleqatigiitta – Lad os samarbejde

Aalborg-dage i Nuuk

Minik Rosing taler om det grønlandske perspektiv.
I dagene 9. til 13. august mødes politikere og erhvervsfolk fra Nuuk og Aalborg til de såkaldte Aalborg-dage i Nuuk. Arrangementet er en markering af samarbejdet mellem de to byer - og er efterhånden en tradition, der gennemføres hvert andet år.

Forberedelserne til arrangementet er i fuld gang. Blandt andet inviterer Sermersooq Business Council og Arctic Consensus til en workshop for erhvervsfolk med titlen "Suleqatigiitta - Lad os samarbejde".

Arrangementet lægger sig i slipstrømmen på flere rapporter, der på det seneste har anbefalet et intensiveret samarbejde mellem det grønlandske og det danske erhvervsliv.

Tonny Thorup sætter fokus på eksport.
På seminaret Suleqatigiitta – Lad os samarbejde drøftes innovation som vækstfaktor. Der vil blive udvekslet erfaringer, drøftet mulige samarbejder på tværs indenfor emner som IT; marineprodukter; infrastruktur, logistik og råstofområdet. Blandt oplægsholderne er direktør Claus Holstein, Aalborg havn, professor Minik Rosing, Københavns Universitet og Tonny Thorup fra Business Aalborg.

- Deltagerne på seminaret udfordres med gruppearbejde, som skal vise retning for potentielle samarbejder på tværs, hedder det blandt andet i invitationen.

Seminaret afsluttes med en reception, hvor deltagerne har mulighed for networking. Arrangementet foregår den 12. august på Hotel Hans Egede.

Invitation og program for Suleqattigiitta - Lad os samarbejde kan ses her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar