6. juli 2015

Arktisk byggeskik under lup

Millionstøtte til ny arktisk byggeskik

Nu skal der sættes fokus på den arktiske byggeskik - blandt
andet på en konference, som Arctic Business Network
arrangerer til efteråret.
Den A.P. Møllerske Støttefond har netop bevilget 10 millioner kroner til et ambitiøst projekt, hvor
DTU, Rambøll og Tegnestuen Vandkunsten skal udvikle en helt ny byggeskik i Arktis. Målet med projektet er at udvikle en byggeskik, der tager højde for de særlige arktiske forhold.

Grundtanken i Ny Arktisk Byggeskik er at udvikle et montagevenligt, genanvendeligt byggesystem af lette, delvist præfabrikerede bygningskomponenter, som kan monteres og afmonteres uden brug af tungt løftegrej.

 - Indtil nu har byggeskikken i eksempelvis Grønland været meget inspireret af den europæiske tilgang til byggeri og præget af de materialer, der er tilgængelige på lavere breddegrader. Materialer, der ofte er dyre at transportere, fordi de simpelthen er en mangelvare i de arktiske egne. Et eksempel er træ, som ofte indgår i grønlandske huse. Bevillingen fra Den A.P. Møllerske Støttefond giver mulighed for at videreudvikle projektet og realisere en prøvebolig i Nuuk, som byggeteknisk, visuelt og boligfunktionelt kan blive et paradigmeskift for byggeskikken i Arktis, siger Niels Andersen, som er centerleder for Center for polare aktiviteter på DTU (Polar DTU).

At udvikle en ny arktisk byggeskik kræver helt nye byggetekniske løsninger. Disse løsninger skal udvikles og afprøves i det tværfaglige laboratorium NABLAB. Laboratoriet har base hos Tegnestuen Vandkunsten på Holmen i København, mens systemets enkeltdele og montagen af delene afprøves på DTU’s campus i Lyngby. Derefter er det ambitionen, at de byggetekniske løsninger skal afprøves og sidenhen forankres i Grønland for på sigt at udfordre nybyggeriets rutiner.

Ny Arktisk Byggeskik er en videreudvikling af et projekt, som Tegnestuen Vandkunsten og tegnestuerne Qarsoq og Clement & Carlsen (Nuuk) udstillede på Arkitekturbiennalen i Venedig i 2012 under temaet Possible Greenland.

Bevillingen fra den A. P. Møllerske Støttefond kommer på et tidspunkt, hvor interessen for den arktiske byggeskik er større end aldrig før - og i takt med en stigende erkendelse af udfordringerne ved at bruge traditionelle europæiske byggematerialer i Arktis.

Poul Hededal, formand for Arctic Business Network,
 er godt tilfreds med den nye fokus på arktisk byggeskik.
Tidligere på året meddelte Naalakkersuisoq for byggeri, Knud Kristensen, at man er interesseret i at udvikle det grønlandske byggeri For eksempel med test- og laboratoriefaciliteter i Grønland. Desuden har emnet længe været diskuteret i Arctic Business Network, hvor man har Arktisk Byggeskik som tema for en konference senere på året.

I Arctic Business Network er formand Poul Hededal godt tilfreds med udviklingen:

- Det er glædeligt, at der nu kommer fokus på den arktiske byggeskik. De seneste års store problemer med blandt andet skimmelsvampe i det grønlandske byggeri viser, at det er på høje tid, at vi ser nærmere på, hvordan vi bygger intelligent og bæredygtigt i Arktis - for det handler nemlig om meget mere end Grønland. Udfordringerne er de samme overalt i Arktis. Det var baggrunden for, at vi allerede for over et år siden begyndte at arbejde med en konference om Arktisk Byggeskik, siger Poul Hededal.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar