9. januar 2019

Udbud af vand

Mulighed for udvindingsrettigheder i Grønland

Grønland byder på masser af rent vand.
Naalakkersuisut har netop inviteret selskaber til at byde på rettighederne til kommerciel udnyttelse af vand og is i fem områder i det vestlige Grønland.

 Udbuddet handler om adgang til verdens største ferskvandsressource og ikke mindst til drikkevand med en exceptionel god smag og renhed, hedder det i udbudsmaterialet.

Et udvindingsområde ligger ved Paamiut, to områder ligger nær Nuuk, mens to ligger ved Maniitsoq. Lokaliteterne er udvalgt, da der her løber rent vand ud i store mængder, og da områderne er let tilgængelige.

Som noget helt nyt bydes områderne ud i en udbudsrunde, og der offentliggøres en teknisk faglig rapport udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Rapporten beskriver de feltundersøgelser, der er foretaget samt ikke mindst analyseresultaterne vedrørende vandmængder og kvalitet m.m. Udbudsrunden åbner den 7. januar 2019 med frist for modtagelse af ansøgninger senest den 1. august 2019.

Yderligere oplysninger på Naalakkersuisuts hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar