29. januar 2018

Kina offentliggør arktisk strategi

Kina satser på samarbejde, respekt, bæredygtighed og win-win

Kina har netop offentliggjort Folkerepublikkens
 arktiske strategi. Foto: Wikipedia
Den kinesiske regering offentliggjorde fredag den 29. januar 2018 et såkaldt White Paper on Arctic Policies. Det er første gang, at Folkerepublikken offentliggør en egentlig arktisk strategi.

Papiret slår fast, at Kina betragter sig som en væsentlig deltager i arktiske affærer. Kina definerer sig som en ”nær-arktisk” Stat med en beliggenhed tæt på polarcirklen. Den arktiske natur har direkte effekt på det kinesiske klima og natur, ligesom Arktis har en væsentlig indflydelse på kinesisk landbrug, skovbrug, fiskeri og andre sektorer i den landets økonomi.

Overordnet bygger Kinas arktiske strategi på ”respekt, samarbejde, win-win-resultater og bæredygtighed.

Respekten skal være gensidig baseret på international ret og FN’s principper. Respekten omfatter både de arktiske staters suverænitet og de oprindelige folks kultur og traditioner, men også ikke-arktiske staters ret til lovlige aktiviteter i Arktis.

Kina vil samarbejde i Arktis med både arktiske og ikke arktiske stater samt mellemfolkelige organisationer om klimaforandringer, forskning, miljøbeskyttelse, udvikling af skibsruter, ressuourceudnyttelse og kulturelle aktiviteter.

Win-win er et væsentligt element i Kinas arktiske engagement, som skal fremme koordineret udvikling på alle områder for at sikre harmoni mellem hensyn til både naturbeskyttelse og social udvikling.

Bæredygtighed er et fundamentalt mål for det kinesiske engagement i Arktis. Det drejer sig om harmoniske sameksistens mellem mennesker og natur, som det hedder i det kinesiske White Paper on Arctic Policies.

Strategien fastslår, at Kina har været involveret i arktisk politik, siden landet tiltrådte Svalbard-konventionen i 1925. Siden 1999 har Kina etableret en række forskningsplatforme i Arktis. Den arktiske strategi fastslår også, at Kina bakker op om FN’s Havretskonvention.

Folkerepublikken Kinas "White Paper on Arctic Policies" kan læses her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar